Jongerenwerk

Als jongere zet je iedere dag een stap op weg naar volwassenheid. Dat doe je vaak samen met je familie, je vrienden, je collega’s en je klasgenoten. Door samen te leven, door te leren, door te werken en door allerlei activiteiten die je onderneemt in je vrije tijd. Daardoor leer je je eigen weg te vinden binnen je buurt, binnen je dorp, binnen Nederland en binnen de wereld. Vaak lijkt dat vanzelf te gaan. Soms is het even moeilijk als je niet weet hoe verder. In beide gevallen kan Vorkmeer je een steuntje in de rug bieden.

Als het allemaal loopt zoals je wenst, dan inspireren we je met leuke activiteiten of door je te helpen als je samen met anderen iets wilt organiseren. Of wilt realiseren. We helpen je bijvoorbeeld bij het opzetten van een evenement. Door je te helpen een begroting op te stellen, je de weg binnen de gemeente te wijzen, door samen na te denken over fondsenwerving en we leggen linken met ander initiatieven. Dat doen we niet alleen voor evenementen maar ook als je een skatebaan wilt in je woonplaats, wilt exposeren of wat dan ook.

Maar we zijn er ook als het allemaal even wat moeilijker is. Bijvoorbeeld door je te helpen je eigen specifieke talenten te ontdekken. Of door je te helpen weerstand te bieden aan verleidingen zoals drugs en alcohol en door je te helpen om voor jezelf op te komen. Weet daarbij dat we naast je staan. We beoordelen je niet zoals een leraar of een politieagent dat doet, we helpen je. Of we zoeken mensen erbij die jou kunnen helpen met jouw specifieke uitdaging.

Waar jongeren zijn, zijn wij. Je vindt ons dus ook op scholen, bij verenigingen of gewoon op straat. Ook bezoeken wij keten waar we jongeren ondersteunen om hun keet verantwoord en veilig te houden. Daarnaast zijn we er voor ouders als zij vragen hebben over verantwoord en veilig keet houden.

Daarnaast is een jongerenwerker er voor buurtbewoners die overlast ervaren door jongeren. De jongerenwerker adviseert en informeert inwoners over hoe zij ‘handiger’ contact kunnen leggen met jongeren, zodat er samen naar een oplossing kan worden gezocht.

Wat de vraag ook is, je kunt altijd bij ons terecht. Neem contact op met een van de jongerenwerkers, of bel Vorkmeer op telefoonnummer (077) 307 73 50.