Wijk- en dorpsondersteuning (opbouwwerk)

Iedereen wil graag wonen in een omgeving waar hij of zij zich prettig voelt. Nu de overheid steeds minder taken op zich neemt, zijn inwoners van dorpen, wijken en buurten steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun leefomgeving. Samen zorgen zij ervoor dat hun omgeving leefbaar is.
Leefbaarheid heeft te maken met zichtbare en onzichtbare zaken. Bijvoorbeeld het groen in het dorp of de wijk, speelvoorzieningen, voorzieningen in het dorp, maar ook of inwoners zich veilig voelen, sociale contacten, activiteiten in de buurt en een bepaald gevoel van saamhorigheid.

Vorkmeer ondersteunt en stimuleert mensen om verantwoordelijkheid voor hun eigen omgeving te nemen. Als zij een gezamenlijk initiatief opzetten om de leefbaarheid te verbeteren of te versterken, ondersteunen de opbouwwerkers van Vorkmeer hen daarbij. Vaak gebeurt dat in de vorm van een leefbaarheidsproject, dat lokaal in de dorpskern wordt uitgevoerd.
Heeft u een idee of wilt u een initiatief starten voor de leefbaarheid van uw dorp, wijk of buurt en heeft u hierbij ondersteuning nodig? Neem dan contact op met een van de opbouwwerkers van Vorkmeer.