Kinder- en jongerencoaching

Preventief traject voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Als kind en/of jongere kom je, net als volwassenen, wel eens hobbels tegen op je pad. Vaak denken we dan dat iets vanzelf weer over gaat, of dat het wel weer goed komt. Gelukkig is dat vaak ook zo, maar soms ook niet. Kleine hobbels kunnen groter worden als je het te lang laat gaan, waardoor bijvoorbeeld het zelfvertrouwen van een kind niet groeit.
Hoe fijn is het om een kind of jongere niet te lang te laten worstelen. Maar juist in een vroeg stadium met enkele laagdrempelige coaching-sessies inzichten en concrete handvatten te geven. Hierdoor kan hij of zij weer zelf verder, sámen met ouders en de omgeving.
Worstelt jouw kind met een bepaalde vraag? Of voel jij dat er iets aan de hand is, maar weet je niet precies wat? Dan kan individuele coaching van Vorkmeer een steun in de rug zijn om weer vooruit te gaan. Kind- en jongerencoaching kan ondersteunen bij vragen op het gebied van:
• faalangst of weinig zelfvertrouwen
• niet lekker in je vel zitten
• moeite hebben met emoties
(zoals snel of heftig boos worden, belemmerd worden door angst, verdriet niet kunnen uiten)
• lastig kunnen kiezen (bijvoorbeeld bij de schoolkeuze)
• er is een specifieke aanpak voor kinderen die last hebben van de scheiding van hun ouders

Wat kunnen wij je bieden?
De coach gaat spelenderwijs en oplossingsgericht aan de slag en maakt gebruik van onder andere de succesvolle methodieken Kids’ Skills en Coachee. Samen met het kind of de jongere gaat de coach op zoek naar wat het kind of de jongere wil veranderen en wat daarvoor nodig is. Als ouder mag je erbij zijn, afhankelijk van de wens van je zoon of dochter en de vraag.

In samenspraak met de gezinscoaches van de gemeente Peel en Maas kijken we of een coaching traject bij Vorkmeer de juiste stap is. De coaching kan pas starten, wanneer de gezinscoach hier een akkoord voor heeft gegeven. We leggen over jouw deelnemende zoon of dochter niks vast in een dossier.

Wil je meer informatie over kind- en jongerencoaching of wil jij je zoon of dochter aanmelden? Bel dan met Vorkmeer op telefoonnummer (077) 307 73 50. Natuurlijk kun je ons ook een email sturen.