Kinder- en jongerencoaching

Preventief traject voor kinderen en jongeren.

Kinderen en jongeren komen net als volwassenen ook allerlei hobbels tegen op hun pad. Vaak denken we dat iets vanzelf weer over gaat of weer goed komt. En gelukkig is dat vaak ook zo. Tegelijkertijd kan een kleine hobbel groter worden als je het te lang laat gaan. Dat doet het zelfvertrouwen van een kind geen goed.

Hoe fijn is het om een kind of jongere niet te lang te laten worstelen. Maar juist in een vroeg stadium met enkele laagdrempelige coachings-sessies inzichten en concrete handvatten geven. Zodat hij of zij weer zelf verder kan, samen met ouders en de omgeving.

Worstelt uw kind met een bepaalde vraag? Of voelt u dat er iets aan de hand is, maar u weet niet precies wat? Dan kan individuele coaching van Vorkmeer een steun in de rug zijn om weer vooruit te gaan. Kinder- en jongerencoaching kan ondersteunen bij vragen op het gebied van:

Het aanbod
De coach gaat spelenderwijs en oplossingsgericht aan de slag en maakt gebruik van onder andere de succesvolle methodieken Kids’ Skills en Coachee. Samen met het kind of de jongere gaat deze op zoek naar wat het kind of de jongere wil veranderen en wat daarvoor nodig is. Gemiddeld duurt een coachingstraject drie tot zes afspraken van een uur. Ouders mogen erbij zijn, afhankelijk van de wens van het kind of de jongere en de vraag. Er wordt geen dossier aangelegd.

Wilt u meer informatie over kinder- en jongerencoaching of wilt u uw zoon of dochter aanmelden? Bel dan met Vorkmeer op telefoonnummer (077) 307 73 50 of stuur een e-mailbericht.