Spel- en praatgroep Brusjes

Training voor de broertjes en zusjes van kinderen met een beperking.

Een kind met een beperking of een langdurige ziekte heeft vaak een grote invloed op de broers en zussen in het gezin, ook wel ‘brusjes’ genoemd. Er gaat begrijpelijkerwijs veel tijd en aandacht naar het kind met de beperking of de ziekte, die dat absoluut nodig heeft. Het risico bestaat dat er daardoor ongewild te weinig tijd voor de brusjes overblijft.

Het gevolg kan zijn dat brusjes zich achtergesteld voelen. Dat kan zich uiten in slechte cijfers op school, vervelend gedrag en op een negatieve manier aandacht vragen. Erover praten met leeftijdgenootjes die hetzelfde ervaren, kan al een enorme opluchting zijn.

Daarom organiseert Vorkmeer speciaal voor deze groep kinderen een spel- en praatgroep Brusjes. Door elkaars verhalen te delen waarin ze zichzelf herkennen, vinden ze begrip bij elkaar. Door ook de ouders erbij te betrekken en hun gevoelens te erkennen, ervaren brusjes dat ook zij er mogen zijn. Hierdoor wordt hun eigen veerkracht vergroot.

Het aanbod
De spel- en praatgroep Brusjes is bedoeld voor kinderen tussen de acht en twaalf jaar. Een groep bestaat uit maximaal zes kinderen. De cursus is opgebouwd uit zes bijeenkomsten van 75 minuten. Ook vindt er een ouderavond plaats. Voorafgaand aan de cursus vindt een intakegesprek plaats met het kind en de ouders om in te schatten of de spel- en praatgroep Brusjes de meest geschikte aanpak is.

Wilt u meer informatie over de spel- en praatgroep Brusjes of een intakegesprek aanvragen? Neem dan contact op met een van de trainers van Vorkmeer.