Diversiteit in de wijk

Mensen die in hetzelfde dorp of dezelfde wijk of buurt wonen, leven samen. Hoe zij dit doen, heeft onder andere te maken met de onderlinge verschillen. Denk aan mensen die ergens anders geboren zijn, maar ook aan verschillen in leeftijd, opleiding, sociale status, geaardheid, religie, noem maar op.
De ervaring leert dat hoe beter mensen elkaar kennen, hoe beter ze elkaar begrijpen en hoe meer ze elkaar accepteren. Dat zorgt ervoor dat mensen prettiger met elkaar kunnen samen leven, omdat ze zich gehoord voelen en in hun waarde worden gelaten.
Daarom ondersteunt Vorkmeer initiatieven die bijdragen aan prettig met elkaar samen leven en die rekening houden met de diversiteit in de wijk. Bijvoorbeeld door ouders vanuit diverse culturen samen te brengen en met elkaar te praten over opvoedvraagstukken.
Heeft u een idee of wilt u een initiatief starten waarbij de diversiteit in uw dorp, wijk of buurt een rol speelt en heeft u daar ondersteuning bij nodig? Neem dan contact op met een van de opbouwwerkers van Vorkmeer.