Gezond opgroeien

Er is veel aanbod op het gebied van gezonde leefstijl. Daarom is er behoefte aan duidelijkheid, afstemming en coördinatie. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft de gemeente Peel en Maas gekozen voor het programma Jongeren op Gezond Gewicht, kortweg JOGG. Vorkmeer speelt hier in een belangrijke rol.

Overgewicht, obesitas en ondergewicht bij kinderen kunnen verschillende oorzaken hebben. Vandaar dat we een brede scope hebben om de echte oorzaken te achterhalen en opvoeders te ondersteunen. Dus hoewel JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht, is de focus breder: gezond opgroeien in al haar facetten.
Denk ook aan een gezonde leefstijl, in je kracht staan na een tegenslag en lekker in je vel zitten. Het uitgangspunt is positieve gezondheid waarbij aandacht is voor verschillende aspecten van gezondheid: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren.

Voor Peel en Maas is het doel van deelname aan JOGG vooral lokaal en richt zich op de rol van opvoeders van kinderen van 0 tot 6 jaar, en op aanstaande ouders. Onder opvoeders verstaan wij overigens behalve ouders en familie bijvoorbeeld ook leerkrachten, pedagogisch medewerkers, gastouders, trainers en coaches.
De lokale JOGG-coördinator gaat met opvoeders in gesprek over hun voorbeeldfunctie en de invloed van hun gedrag op de leefstijl van kinderen. Bewustwording over een gezonde leefstijl vindt plaats in lokale gemeenschappen, en Vorkmeer draagt daaraan bij door het gesprek te blijven voeren met de opvoeders en kinderen zelf.

Bent u opvoeder en wilt u meer informatie over hoe Vorkmeer u kan helpen of ondersteunen op het gebied van gezonde leefstijl, sport en bewegen? Neem dan contact op met een van de combinatiefunctionarissen van Vorkmeer.