Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen

Statushouders, vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, hebben het niet makkelijk. Ze hebben huis en haard achtergelaten en hebben tijden in onzekerheid geleefd met de vraag of ze in Nederland mochten blijven. Als ze eindelijk woonruimte hebben gevonden, begint het moeilijke proces van integratie en participatie. Hoe de gemeenschap hen opvangt, is daarbij van groot belang.

Vorkmeer begeleidt statushouders bij hun huisvesting, hun maatschappelijke integratie en participatie via een team van vrijwillige coaches. Deze hulp kan bestaan uit praktische hulp, zoals huisraad verzamelen, post doornemen, sociale contacten leggen en fietslessen nemen. Maar het kan ook gaan om het regelen van verzekeringen, tandarts, huisarts, apotheek en dergelijke.

Daarnaast wordt gekeken naar toekomstmogelijkheden en talenten. Misschien wil iemand wel een opleiding gaan volgen of vrijwilligerswerk doen, maar weet hij of zij niet hoe je dit aanpakt. Soms komt het ook voor dat iemand zich zorgen maakt over zijn of haar nieuwe situatie, of wil praten over dingen die hem of haar dwarszitten. Wij bieden een luisterend oor en als het nodig is, verwijzen we door naar andere instanties.

Wilt u meer informatie over de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen? Bel dan met een van onze gespecialiseerde medewerkers.