Visie & beleid

Vorkmeer gelooft dat wanneer inwoners zelf verantwoordelijkheid krijgen en nemen over hun leefomgeving, ze minder behoefte hebben aan zorg en ondersteuning. Daarom zijn wij niet alleen actief op het gebied van individuele ondersteuning van inwoners, waarin we jarenlang expertise hebben opgebouwd. Steeds meer investeren we in gemeenschapsontwikkeling. Dit proces, waarbij inwoners meer zeggenschap krijgen over hun leefomgeving, is in het werkgebied Peel en Maas al meer dan 15 jaar geleden begonnen. Meer en meer zijn gemeenschappen zelf leidend voor de kwaliteit van hun leefomgeving, door de aanpak van een probleem of het oppakken van een initiatief.

Dit betekent voor Vorkmeer dat wij ons op sommige vlakken bescheidener opstellen. Niet zelf het voortouw nemen, maar de gemeenschap activeren. Wij gaan het niet meer oplossen, maar faciliteren. Zo blijven inwoners aan het roer. Want uit ervaring weten we dat de bereidheid om zelf in actie te komen in elk dorp groter is dan ooit. Wij kunnen helpen om zaken daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.
We doen dus steeds meer om problemen te voorkomen, onder andere door diensten te combineren en te integreren. Tegelijkertijd gebruiken we onze ervaring en expertise om inwoners individueel te ondersteunen. Dat doen we met begeleiding, advies en individuele hulpverlening, oftewel het algemeen maatschappelijk werk. We investeren daarnaast in opleiding van onze medewerkers zodat zij hun kennis en knowhow verder kunnen ontwikkelen en behouden.

Onze meerjarenbeleidsvisie hebben we kernachtig verwoord in de brochure Volle kracht vooruit.