Wat doen we

We leveren een bijdrage aan ‘het goede leven’ in Peel en Maas. Het goede leven draait om prettig (samen)leven in een fijne omgeving en jezelf goed voelen. We richten ons op groepen mensen en individuen. Ook kijken we hoe de kracht van de gemeenschap helpend kan zijn bij individuele ondersteuningsvragen en andersom. Hoe we dat doen, lees je hieronder.

Samen leven in dorp of wijk
Iedereen kan een steentje bijdragen aan het goede leven. Samen met anderen lukt het vaak nog beter. Daarom richten we ons nadrukkelijk op netwerken en samenwerkingsverbanden in dorp of buurt. Deze activeren en ondersteunen we in het zelf nemen van de verantwoordelijkheid voor het (verder) versterken van het goede leven. Dit kan resulteren in allerlei projecten of initiatieven, waarbij wij ondersteuning kunnen bieden. Hoe weten we wat er speelt? Onze medewerkers zijn regelmatig in de dorpen te vinden; zo kunnen zij hun acties afstemmen op wat er leeft en speelt. We bieden ondersteuning op maat (vullen aan op wat er is). Onze rol: kennis bieden en mensen met elkaar verbinden. Samen werken we aan vitale gemeenschappen.

Individuele ondersteuning
Als we ons richten op het individu werken we heel vraaggericht. We geven voorlichting, adviseren rondom bepaalde uitdagingen en zorgen voor (tijdelijke) ondersteuning als dat nodig is. Zo helpen we bij problemen op het gebied van onder meer huiselijk geweld, relaties, opvoeden en opgroeien, mantelzorg of moeite met lezen en schrijven. Wegwijzer, gevestigd in het Huis van de Gemeente, is het informatieloket waar inwoners terecht kunnen met vragen over al deze onderwerpen. Inwoners kunnen kosteloos en zonder verwijsbrief bij ons terecht. Soms is het ook mogelijk om in groepsverband een specifieke training te volgen.

Verbinding tussen ‘samen’ en ‘ik’
Vorkmeer legt actief de verbinding tussen vitale gemeenschappen en individuele ondersteuningsvragen. Zo kunnen individuele personen een prima bijdrage leveren aan het verder versterken van de kracht van de gemeenschap en tegelijkertijd hier zelf baat bij hebben. Denk bijvoorbeeld aan werken aan je persoonlijke ontwikkeling door als vrijwilliger een steentje bij te dragen aan een bloeiend verenigingsleven. En andersom werkt het ook: hoe kan de ‘kracht van samen’ helpend zijn bij individuele hulpvragen. Bijvoorbeeld ouderen die met behulp van mensen uit de buurt langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.