Werkwijze

Vorkmeer is een brede welzijnsorganisatie. Dat betekent dat onze medewerkers inwoners helpen een prettige, veilige en gezonde leefomgeving te realiseren. Zij zetten zich in voor zowel individuele ondersteuning en hulpverlening aan inwoners als voor de ontwikkeling van de gemeenschap als geheel. Daarnaast ondersteunt Vorkmeer de vele vaak onzichtbare maar onmisbare mantelzorgers en vrijwilligers.

Gemeenschapsontwikkeling
Met gemeenschapsontwikkeling bedoelen we het stimuleren en ondersteunen van samenwerking en initiatieven in het dorp of de buurt. Om dit voor elkaar te krijgen, zijn onze opbouwwerkers fysiek aanwezig in de dorpen. Ze zijn bijvoorbeeld aanwezig bij dorpsraden en leggen daar hun oor te luisteren. Omdat opbouwwerkers er zijn om de gemeenschap te ondersteunen en niet op basis van bijvoorbeeld een politieke agenda werken, kunnen ze inwoners met een open blik benaderen en flexibel inspelen op hun behoefte.

Individuele ondersteuning
Als we ons richten op het individu werken we heel vraaggericht. We geven voorlichting, adviseren rondom bepaalde uitdagingen en verlenen hulp als dat nodig is. Zo helpen we inwoners bij problemen op het gebied van onder meer huiselijk geweld, relaties, of moeite met lezen en schrijven. Wegwijzer, gevestigd in het Huis van de Gemeente, is het informatieloket waar inwoners terecht kunnen met vragen over al deze onderwerpen.

Aandachtsgebieden versterken
De kracht van Vorkmeer is dat al deze aandachtsgebieden elkaar versterken! Individuele ondersteuning, gemeenschapsontwikkeling én het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.