PRIVACY, MEDEZEGGENSCHAP EN KLACHTEN

 

Privacy
Wij begrijpen heel goed dat onze cliënten hun privacy belangrijk vinden. Daarom werken we zoals beschreven staat in onze privacyverklaring.

 

Wat doen wij met jouw persoonsgegevens?
Als je contact hebt met Vorkmeer, of gebruik maakt van onze diensten, is het vaak nodig dat persoonsgegevens van jou of jouw kind(eren) door ons genoteerd en bewaard worden.  Je persoonsgegevens zijn bij ons in veilige handen.

Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt door onze beroepskrachten, eventuele stagiaires en/of een vrijwilliger van Vorkmeer. Hierdoor kunnen wij contact met je opnemen en in contact blijven over diensten waarin je interesse hebt of gebruik van maakt. Welke medewerker(s) er inzage heeft in jouw gegevens is afhankelijk van je hulpvraag.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Je persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, zonder jouw instemming. Er kunnen echter uitzonderlijke redenen zijn waardoor we toch zonder jouw toestemming contact opnemen met een externe partij. Wij hebben namelijk een wettelijke meldplicht als er dusdanige zorgen zijn om jouw veiligheid of die van anderen.

 

Inzage in je gegevens
Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou bewaren. Je kunt ook vragen om persoonsgegevens te wijzigen, over te dragen naar een derde of te vernietigen.

In de regel zullen wij dit doen, binnen 4 weken na het indienen van je verzoek. Behalve als er gegronde redenen zijn om hieraan geen gehoor te geven. Hierover word je dan uiteraard geïnformeerd.

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Afhankelijk van de dienstverlening zijn hiervoor maximale bewaartermijnen vastgesteld.

 

Wat doen we NIET met jouw persoonsgegevens?
Deze gegevens worden niet gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. Wil je in aanmerking komen voor een nieuwsbrief, dan dien je je apart aan te melden.

Ten behoeve van onze subsidieverantwoording zullen wij geen persoonsgegevens verstrekken aan onze subsidieverstrekkers (tenzij dit op grond van wet- en regelgeving verplicht is).

Vorkmeer doet via de website, sociale media of op andere wijze niet aan data-analyses of -verzameling op basis van persoonsgegevens. Er worden alleen geanonimiseerde gegevens verzameld.

Vorkmeer doet evenmin gerichte reclame-uitingen op basis van persoonsgegevens.

 

AVG en Privacy 
Vorkmeer handelt conform de geldende AVG wetgeving (AVG = Algemene verordening gegevensbescherming).

In dat kader zijn wij verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen.

Wil je meer informatie over het thema privacy? Wil je je persoonsgegevens inzien of laten wijzigen? Of ben je van mening dat er sprake is van ‘lekken’ van jouw persoonsgegevens via Vorkmeer? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Je kunt gebruik maken van ons contactformulier of een mail sturen naar: ondersteuning@vorkmeer.nl.

Ter informatie: de Privacyverklaring van Vorkmeer.

 

Medezeggenschap
Inspraak en medezeggenschap zorgt ervoor dat mensen mee kunnen denken met een organisatie. Vorkmeer ziet iedere inbreng van bijvoorbeeld een vrijwilliger of een andere betrokken inwoner van Peel en Maas, als feedback.

We zien alle opmerkingen en ideeën als input, waarmee we onze dienstverlening verder kunnen optimaliseren.

Heb je tips, tops of een verbetervoorstel, deel dit met ons via mailadres ondersteuning@vorkmeer.nl.

Alvast bedankt voor je betrokkenheid.

 

Klachten
Iedere medewerker van Vorkmeer streeft naar kwalitatief hoogwaardige ondersteuning op het gebied van welzijn. Waar gewerkt wordt, kan er helaas ook wel eens iets misgaan.

Daarom is het goed te weten dat wij klachten serieus nemen.

De manier waarop we omgaan met klachten is beschreven in het klachtenreglement Limburg.

Heb je, ondanks onze zorgvuldigheid, een klacht? Blijf er dan niet mee lopen, maar laat het ons weten. We kunnen immers van elkaar leren!

Voor het indienen van een klacht kun je gebruik van het Klachtenformulier.

Ter informatie: het jaarverslag klachtencommissie 2023