Zie het voor je…
In Peel en Maas staat niet alleen je huis, jij ervaart het ook als thuis.
Je voelt je op je plek samen met de mensen om jou heen: je gezin, familie en anderen
die dicht bij jou staan.

 

Kinderen kunnen veilig en plezierig opgroeien, ouderen kunnen met hulp van anderen langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Kinderen en volwassenen met een beperking nemen actief deel aan sociale activiteiten in de buurt.

Er is aandacht voor nieuwkomers in de gemeente; zij voelen zich welkom.
Iedereen draagt een steentje bij op zijn of haar eigen manier en naar eigen vermogen. Iedereen hoort erbij en mag meedoen, ongeacht leeftijd, godsdienst, afkomst of eventuele beperkingen. Mensen voelen de ruimte om echt contact te maken. Dat kan bij de vereniging waar je lid van bent, in het dorpshuis, in de kroeg, op het schoolplein of gewoon bij de buren onder het genot
van een bakje koffie. Je houdt rekening met elkaar. Als het nodig is, geef je de ander een steuntje in de rug. Dat is net zo vanzelfsprekend als dat die ander jou helpt.

 

Je staat er nooit alleen voor.
Samen krijgen we meer voor elkaar.

 

Stichting Vorkmeer, wie zijn we?

Vorkmeer is werkzaam binnen alle dorpen van gemeente Peel en Maas. We geven uitvoering aan het welzijnsbeleid van deze gemeente.
Het kernbegrip daarbij is ‘een goed leven’.
Wat is ‘een goed leven’? Wij vatten het samen als: prettig (samen)leven in een fijne omgeving en jezelf goed voelen.
En jij? Waar denk jij aan bij ‘een goed leven in Peel en Maas’?

 

 

Onze Missie; Waarom bestaat Vorkmeer?

Om bewoners(groepen) te adviseren, inspireren en stimuleren, hun gemeenschap zoveel mogelijk zelf vorm te geven en individuen en groepen te ondersteunen die het tijdelijk niet zelf redden om de regie over hun dagelijks leven te voeren.

 

Onze Visie; Wat wil Vorkmeer bereiken?

Vitale gemeenschappen creëren, zodat bewoners naar eigen behoefte en inzet deel uit kunnen maken van het goede leven in Peel en Maas.

 

Onze Strategie; Op welke manier bereiken we dat?

Onze organisatie is zodanig ingericht dat we zowel op vlak van gemeenschapsontwikkeling, mede in de vorm van een toekomstig praktijkcentrum, als vanuit de zorg voor het individu een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. De manier waarop we georganiseerd zijn, wordt duidelijk in het organogram.

 

Onze medewerkers van gemeenschapsontwikkeling inspireren, adviseren en ondersteunen bewonersinitiatieven en –organisaties binnen de diverse dorpen, die het ‘goede leven in Peel en Maas’ verder vormgeven en versterken. We werken samen met de inwoners aan een krachtige gemeenschap.

 

Als maatschappelijk werk stimuleren we mensen om verbindingen te leggen met andere voor de oplossing van een probleem, of de realisatie van een droom. We (her)kennen en respecteren ook de grenzen en (on)mogelijkheden van mensen en hun netwerk.
Daarnaast verzorgen we diverse trainingen voor kinderen, jongeren en jong volwassenen. Opgroeien is niet altijd even makkelijk en soms heeft iemand een extra steuntje in de rug nodig. Wij leren ze onder andere om voor zichzelf op te komen. Ook volwassenen kunnen bij ons terecht en een passende keuze maken uit ons trainingsaanbod.

 

Als Wegwijzer staan we dagelijks klaar voor vragen rondom welzijn, wonen, financiën, zorg en werk. De Wegwijzer is ons informatie- en adviesloket in het Huis van de Gemeente. Alle inwoners van Peel en Maas kunnen hier tijdens het open inloopspreekuur terecht.

 

Onze Waarden

Er zijn voor Vorkmeer verschillende waarden van belang. Deze waarden leiden ons handelen en hebben bewust en onbewust een plaats in onze organisatie. Denk daarbij aan:
Integriteit, aanspreekbaarheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, gelijkwaardigheid, respect, openheid/transparantie, betrokkenheid, loyaliteit en veiligheid.

 

Financiën

Financiering vindt plaats door gemeente Peel en Maas vanuit de gemeentelijke programma’s:
– Vitale gemeenschappen (gemeenschapsontwikkeling, sport en bewegen) en
– Sociaal domein (zorg en ondersteuning, jeugd en onderwijs).
Dit gebeurt op basis van een vierjarige subsidieovereenkomst (2021-2024).
Alle inwoners van gemeente Peel en Maas kunnen kosteloos gebruik maken van onze volledige dienstverlening.

 

Jaarbeeld 2022

Hoe gaven wij in 2022 invulling aan onze rol als professionele welzijnsorganisatie in de gemeente Peel en Maas?
Op welke manier bewogen we mee met wat er speelde in de maatschappij? Hoe komt het dat we ons werk het afgelopen jaar hebben kunnen doen vanuit een bepaalde rust en wat leverde dat op?
Met dit jaarbeeld geven we hier graag een inkijk in.

Bekijk hier het Jaarbeeld 2022.