ANBI en WNT

Vorkmeer is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI. Giften aan Vorkmeer zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst stelt eisen aan de informatie die een ANBI beschikbaar moet stellen. Op deze pagina vindt u informatie over onder meer het bestuur en links naar het (financiële) beleid van de stichting Vorkmeer.

RSIN: 007934257
Raad van Bestuur: Paul Horsmans
Manager: Josine van Loon

Informatie over de samenstelling van de Raad van Toezicht, de centrale beleidsvisie, het beloningsbeleid /WNT en andere gegevens vindt u op de website van Unitus.

Paul Horsmans

T: 06-12525238

E: info@vorkmeer.nl

Josine van Loon

T: 06-19 01 14 49

E: j.van.loon@vorkmeer.nl