ANBI en WNT

Vorkmeer is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI. Giften aan Vorkmeer zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.
De Belastingdienst stelt eisen aan de informatie die een ANBI beschikbaar moet stellen. Op deze pagina tref je de gevraagde informatie aan.

Stichting Vorkmeer
Kerkstraat 32
5981 CG Panningen
T (077) 307 73 50
E ondersteuning@vorkmeer.nl

RSIN: 007934257
ANBI Algemeen formulier
Bestuurs- en financieel jaarverslag 2022

Voorzitter Raad van Bestuur: Paul Horsmans
Lid Raad van Bestuur: Rudie Peeters
Manager Vorkmeer: Josine van Loon

Informatie over de samenstelling van de Raad van Toezicht, de centrale beleidsvisie, het beloningsbeleid /WNT en andere gegevens vind je op de website van Unitus.

De Missie, Visie en Strategie van Vorkmeer staan verwoord op de pagina: Wie zijn we

Paul Horsmans

T: 06-12525238
E: ondersteuning@vorkmeer.nl

Josine van Loon

T: 06-19011449
E: j.van.loon@vorkmeer.nl