Onderdeel van Unitus

Vorkmeer is een werkmaatschappij van Unitus, een overkoepelende stichting waar ook welzijnsorganisatie Punt Welzijn, Synthese, Hoera kindercentra en Let’s Move deel van uitmaken. Deze werkmaatschappijen werken samen onder het motto ‘de kracht van delen’. Daarbij gaan zij niet uit van de beperkingen van mensen, maar juist van hun mogelijkheden.

De uitdaging voor Unitus is om zaken centraal te doen als dat efficiënter is, en de vier aangesloten stichtingen hun taak op hun eigen manier te laten invullen. Zo laat Unitus haar werkmaatschappijen profiteren van de voordelen van schaalvergroting zonder afbreuk te doen aan de ‘couleur locale’.

De Raad van Toezicht van Unitus heeft als taak het strategisch en financieel beleid van Unitus en de onderliggende stichtingen te controleren en goed te keuren. Dit doet de Raad van Toezicht op grond van de statuten en de Governance Code van Sociaal Werk Nederland.
Meer informatie is te vinden op www.unitus.nl .