Sport en bewegen

Dat sport en bewegen goed is voor jong en oud, is wel duidelijk. Toch beweegt niet iedereen voldoende. Inwoners hebben een duwtje in de rug nodig, scholen zoeken steun bij de opzet van een uitdagend beweegaanbod en sportverenigingen kunnen ook vaak wel hulp gebruiken, bijvoorbeeld bij het vormen van samenwerkingsverbanden.

Bij Vorkmeer zijn speciaal hiervoor combinatiefunctionarissen sport en een buurtsportcoach werkzaam, om van een gezonde keuze ook een makkelijke keuze te maken. Zij doen hun best zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen en te houden en zetten sport ook in om andere maatschappelijke doelen te bereiken.

Bij de jeugd ligt de nadruk op een gezondere leefstijl en de ontplooiing van ieders talenten door het aanbieden van een uitdagend binnen- en buitenschools sportaanbod. De combinatiefunctionaris levert daarmee een bijdrage aan de leefbaarheid van en het voorzieningenniveau in de kernen en aan de ontplooiing van kinderen. Zij hebben ook de taak om de sportverenigingen te ondersteunen en versterken. De combinatiefunctionaris is de verbindende factor die de samenwerking versterkt tussen sectoren als onderwijs, sport en kinderopvang.

Voor volwassenen en ouderen is er de buurtsportcoach die inwoners meer wil laten bewegen en inzet op een gezonde leefstijl. Hiervoor worden gezamenlijke sport-, wandel- en fietsactiviteiten ingezet, maar ook een beweegprogramma via de lokale tv-zender.

Wilt u meer informatie over hoe Vorkmeer u kan helpen of ondersteunen op het gebied van sport en bewegen? Neem dan contact op met een van de combinatiefunctionarissen van Vorkmeer.