Vacature ervaren Opbouwwerker

Vacature

Vorkmeer is een moderne welzijnsinstelling. Een organisatie met een naar buiten gerichte blik die lerend, innoverend en ondernemend is. Wij ondersteunen mensen, groepen en initiatieven in  dorpsgemeenschappen. Wij werken samen met hen en onze maatschappelijke partners aan vitale en inclusieve gemeenschappen. Binnen Vorkmeer werken ongeveer 50 mensen en zelforganisatie is een belangrijke drijfveer.

Wij zoeken een:

ervaren opbouwwerker

36 uur per week

Algemeen

Binnen de gemeente Peel en Maas wordt veel waarde gehecht aan de mate waarin gemeenschappen zich kwalitatief ontwikkelen. Het primaat van dit proces ligt volledig bij de gemeenschappen c.q. de inwoners en de gremia die hier deel van uit maken.

Opbouwwerkers stimuleren en ondersteunen deze lokale processen. Specifieke aandachtspunten hierbij zijn de rol en functie van de lokale dorpsoverleggen, de totstandkomingsprocessen van de eigen ontwikkelingsvisies en de lokale communicatieve infrastructuur die hiervoor is ingericht.

Daarnaast ondersteunt het opbouwwerk lokale werkgroepen die zich verantwoordelijk voelen voor de lokale thema’s die zijn vastgelegd in bovengenoemde visies.  

Het opbouwwerk opereert vanuit de kaders die de gemeente Peel en Maas heeft vastgesteld in de perspectievennota en het gemeentelijk programma Gemeenschapsontwikkeling.

Doelstelling van de functie

 • Ondersteunen, faciliteren en ruimte bieden aan burgers om invulling te geven aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschap
 • De opbouwwerker is vooral gericht op het versterken van: de verbindingen tussen mensen onderling, van de informele netwerken en sociale cohesie.

Wat vragen wij?

 • Een afgeronde relevante opleiding op minimaal Hbo niveau. Een pre is een master of Post Hbo opleiding.
 • Ervaring in een soortgelijke functie
 • Kennis van groepsdynamische processen in de leefwereld van burgers en dorpen.
 • Kennis van (veranderingen) processen in de systeemwereld van gemeenten en maatschappelijke instellingen
 • Goede communicatieve eigenschappen
 • Kennis van politieke ontwikkelingen en verhoudingen
 • Kennis van de lokale sociale kaart
 • In bezit van rijbewijs B en auto

Wat bieden wij?

 • Functieschaal 8 of 9 CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, afhankelijk van ervaring en opleiding.
 • Het betreft een functie voor een jaar met de intentie het contract daarna te verlengen
 • Plezierige werksfeer

Heb je belangstelling?

Sollicitaties, voorzien van cv, kun je vóór 10 maart 2017 sturen naar de afdeling personeelszaken van Vorkmeer ten name van mw. L. Sijben, Kerkstr. 32, 5981 CG Panningen, gemeente Peel en Maas, of mail naar: ondersteuning@vorkmeer.nl

Meer informatie over de functie kun je vragen aan dhr. Geert Wismans, tel. 06- 46437381 of mw. Henny Jans-Beken, manager Vorkmeer, tel. 06 - 19011449.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Nieuws

Op korte termijn starten we vanuit Veerkracht weer met nieuwe ‘Eigen Kracht trainingen’ voor kinderen (6-8 en 9-12 jaar) en jongeren (12-16 en 16-21 jaar). Deelname is gratis.

Het gaat om 6 bijeenkomsten met thema’s als; houding, grenzen aanvoelen, grenzen aangeven, helpende gedachten en omgaan met lastige situaties.

De methodes die we gebruiken worden aangepast per leeftijdsgroep. Vooraf vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats met het kind en zijn ouders. Meer info? Veerkracht@vorkmeer.nl  of bel 077-3077350 en vraag naar Inge Geraets

Welkom

Vorkmeer is verhuisd sinds 1/1/2017.
Nieuw adres: Kerkstraat 32, 5981 CG Panningen


Wel zijn is de toestand dat je je goed voelt. En je goed voelen zit soms in hele kleine dingen en soms in hele grote dingen. Van de manier waarop je je financiën hebt geregeld tot de hobby’s die je uitvoert. En van hoe je omgaat met eventuele beperkingen of remmingen tot het kunnen praten over vervelende ervaringen.

Of je nu een tiener bent die wat sterker in zijn schoenen wil staan of een weduwe die haar leven opnieuw wil inrichten, ieder heeft zijn eigen uitdaging. En dus ook zijn of haar eigen behoefte aan ondersteuning. En dat is precies wat de tientallen professionals van Vorkmeer en honderden vrijwilligers uit Peel en Maas en uit Nederweert bieden.

Ondersteuning bij jouw specifieke vraag. Ondersteuning die je helpt baas te worden en te blijven over je eigen leven. Ondersteuning die je helpt je weer goed te voelen.


Contactgegevens

Stichting Vorkmeer
Kerkstraat 32

5981 CG Panningen
Routebeschrijving

T: 077 - 307 73 50

Einfo@vorkmeer.nl

KvK Venlo 41 06 38 07
Banknummer NL55 RABO 0141 9486 71


Vier organisaties onder één dak

Vanaf 1 januari 2017 huizen Hoera kindercentra, Stichting Cultuurpad, Stichting Prisma en Stichting Vorkmeer voortaan samen onder één dak aan Kerkstraat 32 in Panningen. Dit maakt het mogelijk de onderlinge samenwerking tussen de genoemde organisaties te versterken in het werkgebied Peel en Maas. Het gezamenlijke doel: het vergroten van de ontwikkelingskansen van mensen in samenhang met hun omgeving. Vanonder één dak is het nog beter mogelijk mensen met elkaar te verbinden. Zo kunnen de organisaties samen van grotere betekenis zijn voor iedereen in Peel en Maas, nu en in de toekomst.

Wat de vier genoemde organisaties met elkaar gemeen hebben, is dat zij zich richten op de ondersteuning en ontwikkeling van mensen in samenhang met hun omgeving. Iedere organisatie heeft daarbij vanzelfsprekend haar eigen focus: Hoera kindercentra richt zich op opvang en ontwikkeling van kinderen van nul tot dertien jaar. Stichting Prisma biedt primair onderwijs aan leerlingen van vier tot twaalf jaar. Stichting Cultuurpad verbindt onderwijs met cultuur en richt zich ook op kinderen in de basisschoolleeftijd. Welzijnsorganisatie Vorkmeer zet zich in voor gemeenschapsontwikkeling èn individuele ondersteuning; Bij Vorkmeer wordt ondersteuning gegeven aan mensen en groepen in een brede leeftijdsscope. Essentieel: voor alle organisaties geldt dat het ‘ondersteunen en ontwikkelen van mensen’ altijd gebeurt in samenhang met de omgeving: het gezin, het dorp of de wijk, het sociale netwerk, de samenleving in Peel en Maas. Die omgeving brengt uiteraard met zich mee dat werkvelden elkaar raken, al van oudsher. Maatschappelijke ontwikkelingen dragen ertoe bij dat het steeds belangrijker is geworden om samen te werken: samen inzet en vakmanschap bieden die aansluiten op vragen en behoeften die er zijn in Peel en Maas.

Nieuws

meer nieuws

Agenda

meer punten

Twitter