Gewijzigde openingstijden Activiteitencentrum

Algemenede mededeling:

Vanaf 28 augustus tot 1 september vindt een IT migratie plaats, hierdoor kan vertraging van de werkzaamheden optreden.Welkom

fotofotofoto
logo
Welkom
bij Vorkmeer

Welkom

Welkom op de site van de Stichting Vorkmeer, dé welzijnsorganisatie van Peel en Maas en Nederweert.
Op deze site treft u informatie aan over onze organisatie en over allerlei inhoudelijke zaken.

In het hoofdmenu treft u onder over Vorkmeer informatie aan over onze opvatting over welzijnswerk en onze ambitie. Speciaal is er aandacht voor het verandertraject ‘onderweg naar morgen’ dat er op gericht is ook in de toekomst met de inzet van goed opgeleide medewerkers kwalitatief welzijnswerk te leveren.

In het hoofdmenu kunt u verder doorklikken naar informatie en advies (de WegWijZer), waar u kunt lezen hoe u met al uw vragen bij ons terecht kan.

Onder activering treft u een overzicht van diensten aan die tot doel hebben individuen en gemeenschappen de regie te laten over het eigen leven en de leefomgeving:
                
  


 
- Blijvend thuis in eigen huis        
- BuurtBemiddeling
- Cursussen
- Dagvoorzieningen

- Jongerenwerk                        
- Maaltijdvoorzieningen
- Maatschappelijke Stage
- Mantelzorg Peel en Maas

- Meer Bewegen voor Ouderen
- Ouderenorganisaties
- Vrijwilligerscentrale Peel en Maas
- Vrijwillige Klussenservice

Onder hulpverlening treft u ondermeer informatie aan over het algemeen maatschappelijk werk, huiselijk geweld en schuldhulpverlening, en diverse projecten gericht op ondersteuning van opvoeding en gezin.

Kortom, wij beschikken over een breed scala van diensten waarvoor u bij ons terecht kan, en…waar nodig ontwikkelen we nieuwe aanpakken:  Vorkmeer, meer met mensen.

De informatie op deze site is op onderdelen nog niet compleet en wordt daarnaast voortdurend waar nodig bijgewerkt.

We stellen uw mening over onze informatie en dienstverlening altijd op prijs.


speelgoedbank

Vorkmeer is partner van
het Jeugdstation Peel & Maas
Vorkmeer en Hoera zijn initiatiefnemers van
de Speelgoedbank
Vorkmeer is onderdeel van
de Unitus welzijnsgroep