Buurtbemiddeling

Bemiddeling bij het ervaren van overlast tussen twee partijen.

Iedereen wil graag in een prettige en veilige leefomgeving wonen. Helaas komt het wel eens voor dat buurtbewoners bewust of onbewust overlast veroorzaken, waar anderen zich aan ergeren.
Denk maar eens aan geluidsoverlast, stank door opgehoopt vuilnis, verkeerd geparkeerde auto’s tot pesterijen en vernieling aan toe.

Een goed gesprek tussen de buurtbewoner die de overlast ervaart en degene die de overlast veroorzaakt, is meestal voldoende om de problemen te doen afnemen.
Lukt het niet om samen in gesprek te komen over de ervaren overlast, dan kan Buurtbemiddeling worden ingeschakeld.

Deskundige vrijwilligers van Vorkmeer treden daarbij op als onafhankelijke bemiddelaars. Ze bieden een luisterend oor voor beide partijen en gaan daarna met ze in gesprek om een oplossing voor het probleem te vinden.

Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Peel en Maas, met een koop- of een huurhuis. Aan Buurtbemiddeling zijn geen kosten verbonden.

Wil je meer informatie over Buurtbemiddeling of wil je een gesprek aanvragen? Bel dan met Vorkmeer op telefoonnummer (077) 307 7350 en vraag naar Yvonne Truijen. Je kunt ook een email bericht sturen.

MEER INFORMATIE

Folder Buurtbemiddeling

webversie | printversie