Buurtbemiddeling

Bemiddeling tussen buren en buurtbewoners.

Iedereen wil graag wonen in een prettige en veilige leefomgeving. Helaas komt het wel eens voor dat buurtbewoners bewust of onbewust overlast veroorzaken, waar anderen zich aan ergeren. Denk maar eens aan geluidsoverlast, overhangende takken, stank door opgehoopt vuilnis, verkeerd geparkeerde auto’s tot pesterijen en vernieling aan toe.

Een goed gesprek tussen de buurtbewoner die de overlast ervaart en degene die de overlast veroorzaakt, is meestal voldoende om de problemen uit de wereld te helpen. Alleen lukt dat helaas niet altijd. In dat geval kan Buurtbemiddeling worden ingeschakeld.

Deskundige vrijwilligers van Vorkmeer treden daarbij op als onafhankelijke bemiddelaars. Ze bieden een luisterend oor voor beide partijen en gaan daarna met ze in gesprek om een oplossing voor het probleem te vinden.

Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Peel en Maas, met een koop- of een huurhuis. Aan Buurtbemiddeling zijn geen kosten verbonden.

Wilt u meer informatie over Buurtbemiddeling of wilt u een gesprek aanvragen? Bel dan met de Wegwijzer op telefoonnummer (077) 308 2565 of stuur een e-mailbericht aan Buurtbemiddeling .