Spelgroep Eigen Kracht

Assertiviteitstraining voor kinderen van 6 t/m 8 jaar om voor zichzelf op te komen.

Opgroeien is niet altijd even makkelijk en dat kan een jongere behoorlijk uit evenwicht brengen. Om op weg naar volwassenheid weer in balans te komen, is zelfvertrouwen nodig. Dat komt niet altijd vanzelf. Onze ‘Spelgroep Eigen Kracht’ kan hierbij helpen.

Wat komt er aan bod
In deze trainingen leren kinderen wat een goede houding is, hoe je contact maakt, wat je kunt doen met je stem, grenzen aanvoelen, krachtig voelen en samenwerken met elkaar. Het uiteindelijke doel is om veerkrachtiger te zijn in moeilijke situaties. Kinderen leren vaardigheden én vinden herkenning bij elkaar. We vergroten veerkracht door de kinderen meer inzicht te geven in eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Zodat ze uiteindelijk meer plezier ervaren in de omgang met andere kinderen, makkelijker contacten durven aangaan, leren omgaan met hun emoties en hun grenzen leren aanvoelen en aangeven.

Deelnemen aan de Spelgroep Eigen Kracht kan kinderen een stapje vooruit helpen. De training is geen toverstafje, ieder kind pikt uit de training op wat bij hem past.

Hoe verloopt de training
We beginnen de training altijd met een kennismakingsgesprek waarin het kind kennis maakt met een van de twee trainers. De trainer kijkt door middel van dit gesprek of de training passend is voor het kind. We werken met groepen van maximaal 8 kinderen. Binnen de training werkt iedereen met een persoonlijk leerdoel dat we op een oplossingsgerichte manier willen behalen. Daarbij hebben we oog voor ieders behoeftes en mogelijkheden van de deelnemers.
De training bestaat uit zes bijeenkomsten van 1 uur met tussentijds een ouderavond. Na afloop van de training volgt er een evaluatiegesprek waarin we terugkijken op wat de training heeft opgeleverd. De trainingsdagen worden voorafgaand aan de training kenbaar gemaakt.
Aan het volgen van de training zijn voor inwoners van gemeente Peel en Maas geen kosten verbonden.

Aanmelding
Aanmelden kan door je gegevens te mailen naar veerkracht@vorkmeer.nl. We nemen wanneer nodig telefonisch contact op om de hulpvraag te bespreken en samen te kijken of een training op dat moment een passend antwoord is op jouw vraag. Zo ja, dan wordt de deelnemer op de wachtlijst geplaatst. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn, nemen we contact op voor een kennismakingsgesprek en krijg je te horen wanneer de training plaats gaat vinden.

Workshop SOS Kinderen en Emoties voor opvoeders
Naast een training voor kinderen bieden we een aparte workshop aan voor opvoeders van kinderen tot 12 jaar.

Wilt u meer informatie over de Spelgroep Eigen Kracht of uw kind direct aanmelden? Neem dan contact op met een van de trainers van Vorkmeer.